Välkommen till SpanskBostad
Fastigheter:

Testamente

Nödvändigt eller inte är upp till var och en. Men om man nu vill skriva ett testamente, hur gör man?

Att skriva ett testamente är rent juridiskt inte svårt, svårare är det mentalt hur man vill fördela och kanske bli ihågkommen hos sina efterlevande. Det är ju så att tvister uppstår många gånger efter en bortgång. Att då vara tydlig med vad som gäller och varför kan vara bra att nedteckna i sin sista vilja, testamentet.

Ett testamentet skall vara skriftligt, personligt undertecknat och bevittnat av minst två personer som skall närvara samtidigt vid undertecknandet.

Det finns ingen registreringsrätt för testamenten i Sverige. Testamentet bör förvaras hos någon utomstående person, jurist eller advokatbyrå. Om det ligger i byrålådan hemma eller i ett bankfack kan det försvinna eller glömmas bort och tvister uppstå. Alternativt kan man redan innan sin bortgång informera familj och släkt om innehållet. Har man då varit rättvis så är allt bra men om man har fördelat lite annorlunda så är risken stor att man får tillbringa sina sista dagar med att stå till svars för sin sista vilja.

Detta är en översiktlig information. Kontakta alltid juridisk expertis vid behov.
© 2007 SpanskBostad | Peter Hävrén | Skapad av Mikael Söderström|Optimerad för Internet Explorer 7