Välkommen till SpanskBostad
Fastigheter:

Spanska skatter

Skatterna i Spanien skall inbetalas till två olika myndigheter, dels den statliga och dels den kommunala. Det är skillnad på beskattningen om man är resident i Spanien eller inte. Alla bostäder i Spanien erhåller ett värde motsvarande vårat taxeringsvärde. Ett flertal skatter betalas med detta värde ” valor catastral” som grund. 

De vanligaste statliga skatterna är:
-inkomstskatt
-förmögenhetsskatt
-företagsskatt
-moms
-konsumtionsskatt
-överföringsskatt
-arv och gåvoskatt

De vanligaste kommunala skatterna är:
-fastighetsskatt
-förväntad värdestegringsskatt
-sophämtningsavgift

Självklart finns det flera både statliga och regionala skatter och avgifter men dessa är de vanligaste man kommer i kontakt med.

Om man inte bor permanent i Spanien dvs. ej resident, man vistas mindre än 183 dagar i Spanien, vilket är det vanligaste för oss Skandinaver, och äger en bostad i Spanien så drabbas man vanligen av dessa skatter:
-inkomstskatt på förmånsvärdet av bostaden
-inkomstskatt vid uthyrning av bostaden
-kommunal inkomstskatt på värdet av bostaden
-reavinstskatt vid försäljning av bostad
( köparen skall deponera 5 % av köpeskillingen för säljarens eventuella  reavinst)
-förmögenhetsskatt på innehav av bostad
-sophämtningsavgift

Skatten betalas när som helst under året för det innehav av bostad man hade året innan. Skatten betalas in på ett skattekontor där man kan få hjälp att fylla i sina uppgifter på en förenklad deklarationsblankett. Om man inte betalar in skatten så belastas bostaden av skatteskulderna vilket leder till att bostaden blir mycket svårsåld tills skatterna betalats. I Spanien följer skattekostnaderna bostaden och inte personen.

Detta är en förenklad översiktlig information. Kontakta alltid skattekonsulter vid behov.
© 2007 SpanskBostad | Peter Hävrén | Skapad av Mikael Söderström|Optimerad för Internet Explorer 7