Välkommen till SpanskBostad
Fastigheter:

Överföringar

Banktransfereringar borde i dagens tidevarv gå fort mellan olika konton och länder. Det stämmer kanske inte alltid. Speciellt mellan länder kan överföringar ta några dagar. Detta beror ofta på bankernas olika datasystem och när bankerna har sina ”körningar” dvs när överföring och clearing mellan de olika bankerna sker. Efter detta skall avstämning och kontroll ske innan en överföring kan godkännas.

Skall ett större belopp betalas t.ex. handpenning på  en bostad kan man sätta in beloppet på sitt bankkort och plocka ut pengarna på plats eller alternativt att överföringen sker i god tid.

 

 

 
© 2007 SpanskBostad | Peter Hävrén | Skapad av Mikael Söderström|Optimerad för Internet Explorer 7