Välkommen till SpanskBostad
Fastigheter:

Arbete och företag

Peter Hävrén

Arbete
Sverige och Spanien är medlemmar i Eu. Det finns inget som hindrar att man söker arbete inom ett annat Eu land.

Anställningskontrakt skall alltid skrivas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Kontraktet skall reglera din arbetstid, den överenskomna nettolönen, vilka arbetsuppgifter som skall utföras samt under vilken period anställningen avser.

Arbetsgivaren skall anmäla dig till den spanska försäkringskassan ( Seguriad social) senast från den dagen anställning börjar.

Ett spanskt NIE nummer är obligatoriskt.  NIE numret motsvarar vårt svenska personnummer. NIE numret är en registrering hos de spanska myndigheterna. Alla utan undantag måste ha detta nummer om man skall du starta ett företag, ta anställning eller på något sätt bedriva en ekonomisk verksamhet, öppna bankkonton, ta lån eller liknande gäller samma sak. Att få ett NIE numret kan din advokat hjälpa dig med i samband med ditt fastighetsköp. Vill Ni ordna saken själva får Ni vända Er till den lokala polisen och göra en ansökan. Ta med Er passet.

Arbetsgivaren kommer dra skatt och betala in sociala avgifter på din lön precis som i Sverige. Vid anställning kortare än 183 dagar är din lön beskattningsbar i Sverige men den inbetalda skatten i Spanien är avräkningsbar. Vid anställning längre än 183 dagar betalar du bara den Spanska skatten.

Här kan Ni söka fakta och kunskaper som hjälper Er på vägen:

Spanska ambassaden
Djurgårdsvägen 21
115 21 Stockholm
Tel. 08-667 94 30
Fax. 08- 662 67 45
KONSULÄRA AVDELNINGEN
Visa och konsulära ärenden öppettider 09.00-13.00
Telefon och fax enligt ovan.

 

Företag
Sverige och Spanien är medlemmar i Eu. Det finns inget som hindrar att man startar ett företag inom ett annat Euland.

Ett spanskt NIE nummer är obligatoriskt.  NIE numret motsvarar vårt svenska personnummer. NIE numret är en registrering hos de spanska myndigheterna. Alla utan undantag måste ha detta nummer om man skall du starta ett företag, ta anställning eller på något sätt bedriva en ekonomisk verksamhet, öppna bankkonton, ta lån eller liknande gäller samma sak. Att få ett NIE numret kan din advokat hjälpa dig med. Vill Ni ordna saken själva får Ni vända Er till den lokala polisen och göra en ansökan. Ta med Er passet.

Precis som i Sverige finns ett antal olika företagsformer att välja emellan, vi tar här upp
de två vanligaste:
-Autonomo, motsvarande enskild firma.
Passar det mindre lokala företaget. Företagaren kan välja schablonbeskattning eller beskattning på resultatet. Schablonbeskattningen är på förhand bestämd och man vet vilka utgifter man har. Resultatbaserad beskattning kräver traditionell bokföring med deklaration efter årets slut. Som företagare skall moms (IVA) inbetalas på den inkomst som kommer in.

När du är företagare och inte anställd skall du själv se till att dina sociala kostnader betalas in.  Den sociala kostnaden utgår med en fast summa för dig som företagare.

-SL, motsvarande aktiebolag.
SL är precis som ett AB en egen juridisk person och kan därmed träffa egna avtal, förbindelser och uppgörelser. Bolagsformen kräver ett aktiekapital. Bolagsbildningen sker hos en Notarie. Notarien är en högt uppskattad och respekterad person i det Spanska samhället. Notarien kontrollerar företagets handlingar, gör en slutlig kontroll av alla handlingar och därefter godkänner notarien bolagsbildningen.  

Att bilda ett SL är betydligt kostsammare än en enskild firma. Proceduren kan vara byråkratisk och långsam. Regelverket är annars i stort sett som för enskild firma.
Resultatbaserad beskattning krävs och traditionell bokföring med deklaration efter årets slut. Som företagare skall moms (IVA) inbetalas på den inkomst som kommer in.

Nu när du skall bli företagare i Spanien, har du tänkt igenom din företagsstart?
Här kommer en förenklad checklista:
-Affärsplan
Vad är din affärsidé? Formulera och skriv ned den.
-Personliga förutsättningar
Har du adekvat utbildning eller erfarenhet? Har du möjlighet att få hjälp av familj och vänner.
-Marknaden
Hur ser marknaden och behovet ut där du vill starta ditt företag?
Vilka är dina kunder? Hur arbetar dina konkurrenter?
-PR
Vilken marknadsföring hade du tänkt dig? Hur mycket kostar den?
Kommer kunderna hitta dina produkter eller tjänster?
-Budget
Har du startkapital? Gör en budget och räkna lite i överkant.
-Bank och skatter
Kontakta eventuellt en bank för finansiering. Har du en personlig bankman eller  juridisk rådgivare? Vilka skattekonsekvenser drabbar dig personligen och ditt företag?
-Lagar och regler
Har du alla tillstånd för din verksamhet? Har du anmält allt till rätt myndighet?
Företagsbildning? Momsregistrering? Försäkringar för verksamheten och för dig själv?
Kontaktat försäkringskassan för sociala avgifter ( Seguriad social)?

Detta är en förenklad översikt. Ta alltid kontakt med ekonomisk och juridisk expertis
innan Ni startar upp ett företag i Spanien.

Här kan Ni söka fakta och kunskaper som hjälper Er på vägen:

Spanska ambassaden
Djurgårdsvägen 21
115 21 Stockholm
Tel. 08-667 94 30
Fax. 08- 662 67 45
KONSULÄRA AVDELNINGEN
Visa och konsulära ärenden öppettider 09.00-13.00
Telefon och fax enligt ovan.

 

Annonser:
Student.se


© 2007 SpanskBostad | Peter Hävrén | Skapad av Mikael Söderström|Optimerad för Intenet Explorer 7